Undervisnings­utveckling

Jag brinner för skolan, lärarna, eleverna och en varierad undervisning. Därför handlar min verk­samhet om skol- och undervisningsutveckling. Allt för att lärarna ska trivas med sitt jobb och att eleverna tycker om skolan och lär sig mycket!

 

Ulla Wiklund