Undervisnings­utveckling

Jag brinner för skolan, lärarna, eleverna och en varierad under­visning. Därför handlar min verk­samhet om skol- och under­visnings­utveckling. Allt för att lärarna ska trivas med sitt jobb och att eleverna tycker om skolan och lär sig mycket!

 

Ulla Wiklund