Ulla Om Ulla

Idag är jag verksam som utvecklings­konsult, och hur ett uppdrag kan se ut finns under fliken Verksamhet. Under åren har jag haft förmånen att vara mentor och handledare för många som är nyfikna öppna för möjligheterna som finns runt hörnet.

Som författare och skribent handlar det för mig om att sammanfatta yrkeserfarenheter kring vissa teman, som reflekterande arbets­sätt, kultur och estetiska lär­pro­cesser. Alla böcker finns under fliken publikationer.

Med en lång erfarenhet som lärare, lärar­utbildare, undervisningsråd och utveckl­ings­konsult bedriver jag en verksamhet som omfattar allt från föreläsningar till större skolutvecklings­satsningar. Min bakgrund inom musik och estetik, gör att jag riktar mig till såväl utbildnings- som kulturområdet.

Ofta är det kommuner som hör av sig för att höja resultaten i skolor, eller stödja en mer varierad under­visning i skolorna. Det kan även vara institutioner inom kultur­området som vill utveckla professionell reflektion kring lärande, skapande och förändring.

I programmet Föra Tanken Vidare förankrar jag ett reflekterande arbetssätt hos både personal och ledare. Likaså, när det gäller skolor och undervisning, får eleverna lära sig att reflektera och delta mer aktivt i undervisningen.

Under åren 1999–2007 arbetade jag som undervisnings­råd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Ansvar för språk-, läs- och skrivutveckling, kultur och estetik i skolan samt skolbibliotek.

Därefter blev jag utvecklingskonsulent på Rikskonserter (2007–2011). Med ansvar för att bidra till utveckling av svenskt musikliv.

Jag var lärarutbildare på Kungliga musik­högskolan 1989–1999 och innan dess musik- och rytmiklärare i grundskolan (1974–1988).

Läs mer på Wikipedia.

Ulla Wiklund

»Ulla har jobbat med Kulturamas alla lärare under lång tid för att stärka och imple­mentera estetiska lärprocesser som en självklar väg till lärande i våra skolor.«


Helena Tydén, skolchef Kulturama

REFLEKTION • LÄRANDE • ESTETIK • UTVECKLING