Publikationer

Musik för alla barn. Kapitel i anto­login Musik för barn i tidiga åldrar. Wiklund Ulla (2015). Houmann & Holmberg red. Lund: Studentlitteratur.

Föra tanken vidare. Reflekterande arbets­sätt. Wiklund Ulla (2013). Stockholm: Lärarförlaget.

När kulturen knackar på skolans dörr. Wiklund Ulla (2009). Om estetiska lärprocesser och kultur i skolan. Stockholm: UR förlag.

Den lydiga kreativiteten – om barn, estetik och lärande. Wiklund Ulla (2002). Stockholm: Utbildningsradion förlag AB.

Portföljen – en modell för utvärdering av högre musikutbildning. Wiklund Ulla (1996) PPU:s skriftserie nr 2, Stockholm: KMH Förlag/Academus.

Vita Goa Ludde. Visbok. Wiklund Ulla (1986). Ill: Gunna Grähs. Stockholm: Rabén & Sjögren förlag AB.

Smulvisor & Bitlåtar. Visbok. Wiklund Ulla (1977) Ill: Ann Möller. Skillingaryd: Förlag Den Andra Möjligheten.

Medverkan i antologier:
Skolbibliotekets möjligheter, från förskola till gymnasium. Wiklund Ulla, med flera (2010) Lund: Bibliotekstjänst förlag.

Det jag inte vet att jag gör, gör jag det ändå? Wiklund Ulla (1996) Artikel i Skola – Musik – Förändring, en debattbok om den nya läroplanen Lpo 94 och kursplanen i musik. Red. Bertil Hähnel, Ralf Sandberg och Per Johan Ödman. Stockholm: KMH förlaget.

Musiken i grundskolan. Wiklund Ulla (1995) Artikel i Barns musikaliska utveckling av Bertil Sundin, Stockholm: Liber.

Redaktör för ytterligare två böcker i serien Tonspråk (2009):
Musik och rytmik – metodik för små barn. I samarbete med journalisten Jessica Gottberg. Stockholm: UR förlag.
Ta in musiken! Om musiker och musikliv och om konserten som en del av skolans undervisning. I samarbete med journalisten Roland Cox Stockholm: UR förlag.

Texter till musik på fonogram i min verksamhet som kompositör/Spotify och ett antal artiklar i fack- och dagspress.

Språkutveckling

»Vårt samarbete med Ulla har varit avgörande för våra elevers kunskaps­utveck­ling. Ulla gör lärpro­cesserna begripliga för både lärare och elever och plötsligt skapas ett engagemang utöver det vanliga.«

Karin Sjölin, grundare av PopsAcademy

REFLEKTION • LÄRANDE • ESTETIK • UTVECKLING